ES projektai

UAB „The Magic“ investicijos į dizaino ir rinkodaros inovacijas“

Siekdama didinti įmonės apyvartos apimtis ir konkurencingumą, UAB „The Magic“ projekto įgyvendinimo metu planuoja sukurti originalų paslaugos dizainą. Projekto veiklos vykdymo metu bus įsigytos dizaino kūrimo paslaugos ir rinkodaros inovacijų kūrimo ir diegimo paslaugos. Sėkmingai įgyvendinusi projektą, UAB “The Magic” atitinkamai padidins įmonės pardavimus ir pagerins finansinius rodiklius, padės atsigauti po pandemijos patirtų finansinių sunkumų. Projektas yra įgyvendinamas pagal 13.1.1-LVPA-K-861 „Kūrybiniai čekiai COVID-19“ Priemonę.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

  • Projekto pavadinimas – UAB „The Magic“ investicijos į dizaino ir rinkodaros inovacijas“
  • Projekto tikslas – padidinti įmonės teikiamų paslaugų patrauklumą klientams ir jų paklausą.
  • Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma  – 85 200 Eur
  • Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skiriama iki  – 63 900 Eur
  • Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2022-01-19 – 2023-01-31

 

UAB „The Magic“ e.komercijos modelio diegimas

Siekdama reaguoti į Covid-19 pasekmes ir pasikeitusias aplinkybes įmonė nusprendė savo veiklos efektyvumą didinti diegdama e-komercijos modelio sprendinius.

Sėkmingai įgyvendinus projektą, sukurti rezultatai (e. komercijos modelis) bus tiesiogiai naudojami įmonės veikloje, t.y. bus vykdomi pardavimai pasitelkiant klientų savitarnos sprendinius.

Projektas finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

  • Projekto tikslas – informacinių technologijų verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu diegimas, siekiant padidinti pajamų augimą.
  • Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma  – 64 900 Eur
  • Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skiriama iki  – 48 675 Eur
  • Projekto vykdymo laikotarpis – 2022-02-24 – 2022-11-30